Kitap mı Yazdınız?

Yayın için gelen kitabın Kırmızılar Yayıncılık tarafından yayınlanabilir nitelikte olduğu anlaşılırsa;

 

Yayınlanması amacıyla başvurduğunuz kitap taslak metni Kırmızılar Yayıncılık Yazı Kurulu tarafından Kırmızılar Yayıncılık adıyla basılması ve yayınlanması uygun görülürse aşağıdaki sürece göre basım yapılır:

Kitabınızın dizgi ve kapak tasarımı yapılarak, yazar tarafından onaylandıktan sonra yayın fiyatı belirlenir. 

Yazar, kitabın kaç adet basılacağına karar verir.

Basım ücretini yazar Yayınevi banka hesabına yatırır. Örneğin 300 adet kitap yayınlanacaksa, yayınlanma maliyeti 1,500 TL,  yazar tarafından ödendikten en geç iki hafta içinde  kitap yayımlanır. 

Yayımlanan kitabın % 70'i ücretsiz olarak yazara gönderilir. Kalan kısmı internet ortamında satışa konulur. Her altı ayda bir satılan miktar üzerinden toplam satış yekünun %20'si gönderi maliyetleri olarak yayınevi tarafından tahsil edilir. Satış yekününden kalan %80'i yazara hesabına yatırılır. Satılmayan kitaplar ilk 12 aydan sonra, talep olursa ücretsiz olarak yazara gönderilebilir.< 

İrtibat için adres: kirmzilaryayincilik@gmail.com